Ceník služeb

ZÁKLADNÍ SLUŽBY
Půjčování knih a časopisů a poskytování ústních informací zdarma
Práce s internetem (max. 1 hod. denně) zdarma
DALŠÍ SLUŽBY A NÁKLADY NA EVIDENCI ČTENÁŘŮ

Registrační poplatek na 12 měsíců: děti do15 let /senioři se starobním důchodem, ZTP, studenti/ ostatní dospělí


50,- / 100,-/ 150Kč
VYBRANÉ SLUŽBY (včetně základní sazby 21% DPH)
Informace v písemné formě (černobílá strana)

2,–Kč

Manipulační poplatek za meziknihovní výpůjční službu  - výpůjčka knihovní jednotky v ČR 70,- Kč
Kopírování 1 strana A4 (černobílá) 
Oboustranně A4
2,- Kč
4,- Kč
   
Tisk informací z Internetu (černobílá strana) 4,- Kč
POPLATKY Z PRODLENÍ - UPOMÍNKY
1. upomínka  30,- Kč
2. upomínka  60,- Kč
3. upomínka  90,- Kč
Upomínací dopis  150,- Kč
DALŠÍ SANKČNÍ POPLATKY
Náhradní čtenářský průkaz  20,- Kč
Úkony spojené s likvidací způsobené škody (např. při ztrátě knihy):
 - jedna knihovní jednotka  40,- Kč
 - jeden časopis  20,- Kč
Dílčí poškození knihovní jednotky  50,- Kč
Poškození vazby knihy  50,- Kč
Poškození čárového kódu  20,- Kč
OSTATNÍ PLACENÉ SLUŽBY (včetně snížené sazby 10% DPH)
Prodej vyřazených knih a časopisů  smluvní ceny

Tento ceník je schválený radou města a platný od 1.9.2020. Studenti a osoby se ZTP se prokazují platným průkazem!