Nabídka pro školy

Městská knihovna nabízí vzdělávací programy pro žáky MŠ a ZŠ. Naším cílem není zahltit děti a žáky informacemi a fakty, ale naučit je nezávisle myslet, spolupracovat, vyjadřovat své názory a diskutovat o nich.

Besedy je možné uspořádat vždy v úterý a ve čtvrtek.

Maximální počet žáků na jednu besedu 25. Jedna beseda = jedna třída (např. beseda Seznámení s knihovnou, 2.A v 9.00, 2.B v 10.00 nebo 2.A v úterý, 2.B ve čtvrtek) 

Seznam besed a veškeré podrobnosti naleznete ZDE