Služby knihovny

Městská knihovna Ivančice poskytuje:

 

 • Výpůjční služby

zpřístupňování dokumentů z vlastního knihovního fondu, zahrnuje i MVS: meziknihovní výpůjční služby – zpřístupňování dokumentů z fondu jiné knihovny.

 

 • Bibliograficko – informační služby

poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší.

 

 • Konzultační služby

poskytování informací o tom, jak pracovat s dokumenty, jak vyhledávat informace, pomoc při výběru dokumentů.

 

 • Referenční služby

poskytování informací o informačních zdrojích.

 

 • Kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti

lekce knihovnické gramotnosti (pro ZŠ a SŠ a zájemce).

 

 • Službu „Knihy pro všechny“

Služba ve spolupráci se skautským oddílem. Jedná se o donášku do domu, zvláště pro starší spoluobčany. Více informací zde.

 

 • Službu „Informace emailem“

Informace o dění v knihovně jsou zasílány na přání čtenáře do jeho emailové schránky. Více informací zde.

 

 

 • Zprostředkování informací ze státní správy a samosprávy
 • Přístup k Internetu
 • Tisk z počítače a Internetu
 • Černobílé kopírování (A4, A3)

Ceník služeb naleznete zde. Ve formátu pdf - vhodný k tisku lze stáhnout zde.

Pozn. Pro otevření ceníku služeb je třeba mít nainstalovaný program pro čtení souborů v pdf formátu. Takový program si můžete zdarma stáhnout např. zde.