Služby knihovny

Městská knihovna Ivančice poskytuje:

 

  • Výpůjční služby

zpřístupňování dokumentů z vlastního knihovního fondu, zahrnuje i MVS: meziknihovní výpůjční služby – zpřístupňování dokumentů z fondu jiné knihovny.

 

  • Bibliograficko – informační služby

poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší.

 

  • Konzultační služby

poskytování informací o tom, jak pracovat s dokumenty, jak vyhledávat informace, pomoc při výběru dokumentů.

 

  • Referenční služby

poskytování informací o informačních zdrojích.

 

  • Kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti

lekce knihovnické gramotnosti (pro ZŠ a SŠ a zájemce)

nabídka besed pro školy (viz. menu)

  • Zprostředkování informací ze státní správy a samosprávy
  • Přístup k Internetu
  • Tisk z počítače a Internetu
  • Černobílé kopírování (A4, A3)
 

Ceník služeb naleznete zde