Pobočka Budkovice

MÍSTNÍ KNIHOVNA BUDKOVICE

Ivančice – Budkovice č. 72

664 91 Ivančice

 

půjčovní den: pondělí 17.00 – 19.00 hod.

knihovnice: Dana Kudláčková

 

výpůjční lhůta: 1 měsíc

registrační poplatek na 1 rok pro děti i dospělé: 10,– Kč

poplatky za upomínky:

1. upomínka: 20,– Kč

2. upomínka: 30,– Kč

3. upomínka: 50,– Kč

 

Ke stažení: Knihovní řád pro pobočky MěK Ivančice (.pdf)

Mapa: Budkovice, dům č. 72

Statistiky za rok 2014,2015, 2016:

 

 Rok 2014 2015 2016
Fond    
Počet svazků knih 2806 2940 3043
Beletrie 2378 2480 2561
Naučná literatura 428 460 482
Počet docházejících časopisů 6 6 5
 Čtenáři    
Počet obsluhované populace (Budkovice) 275 283 278
Počet čtenářů 64 64 65
- z toho čtenářů do 15 let 8 8 9
Návštěvníci v knihovně celkem 677 744 629
 Výpůjčky    
Výpůjčky celkem 3491 3866 3995
Beletrie dospělým 2199 2460 2583
Naučná literatura dospělým  89 89 78
Beletrie dětem 441 290 411
Naučná literatura dětem 78 109 61
Výpůjčky časopisů 807  918 862

 

zpět na výběr POBOČEK

přejít na pobočku LETKOVICE, NĚMČICE, ŘEZNOVICE.