Zpoplatnění rezervací na dospělém oddělení a zvýšení poplatků z prodlení

02.01.2024 11:13

Upozorňujeme naše čtenáře, že od 1.1.2024 jsou na dospělém oddělení zpoplatněny rezervace, a to 10,-Kč za 1 knihovní jednotku. Zvýšili jsme poplatky z prodlení (tzv. upomínky). U 1. upomínky činí navýšení o 10,-Kč,takže 1. upomínka bude je za 40,-Kč. U 2. upomínky je navýšení o 20,-Kč, u 3. upomínky je navýšení o 30,-Kč a u 4. upomínky o 50,-Kč. Díky vyšším poplatkům České pošty jsme také byli nuceni navýšit manipulační poplatek za meziknihovní výpůjční službu na 100,-Kč.