Upozornění - nový Ceník poplatků

02.09.2020 09:53

Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám poštovného zvyšujeme od 1.9.2020 ceny upomínek a službu MVS - tj. službu zasílání knih z jiných knihoven tímto způsobem: 1. upomínka 30 Kč, 2. upomínka 60 Kč, 3. upomínka 90 Kč, upomínací dopis 150 Kč. Manipulační poplatek za meziknihovní výpůjční službu  MVS - tj. výpůjčka knihovní jednotky v ČR 70 Kč. Dále zvyšujeme roční registrační poplatek pro pracující dospělé čtenáře ze 100 Kč na 150 Kč. Pro seniory se starobním důchodem, osoby se ZTP a studenty do 26 let poplatek zůstává stejný jako doposud tj. 100 Kč ročně, pro děti a mládež do 15 let také stejný tj. 50 Kč ročně. Studenti a osoby se ZTP se prokazují platným průkazem. Děkujeme za pochopení!