Březen - využijte možnosti vrátit "zapomenuté" knihy!

17.02.2011 09:05

Vážení (zapomnětliví) čtenáři, v měsíci březnu máte jedinečnou možnost vrátit všechny knihy z městské knihovny bez placení poplatků za upomínky. Knihy jsou majetkem města a my jsme povinni tento majetek chránit. Ušetříte si výdaje za poplatky a i když víme, že většina čtenářů problémy s termíny nemá, hrozí v krajním případě možnost být předvoláni k přestupkové komisi. Zde vám může být vyměřena mnohem vyšší částka k zaplacení za neoprávněné zadržování majetku města. Děkujeme vám a věříme, že k žádnému takovému případu v naší knihovně nedojde!