Statistiky

 

Městská knihovna Ivančice - statistické údaje za rok 2014, 2015 a 2016:

 

 Rok 2014  2015  2016
Fond    
Počet svazků knih  28979 29497 30258
Beletrie (dospělí + mládež) 17365 17767 18110
Naučná literatura (dospělí + mládež) 11774 11590 11922
Počet docházejících novin a časopisů 52 42 42
Audioknihy 140 140 226
Čtenáři    
Počet obsluhované populace - bez integrovaných částí města 6697 6670 6745
Počet čtenářů 1351 1367 1350
- z toho čtenářů do 15 let 457 484 489
Návštěvníci v knihovně  (fyzické návštěvy) 20585 20328 20805
Návštěvníci on-line služeb 10371 10307 10382
Výpůjčky    
Beletrie dospělým 37650 39584 37482
Naučná literatura dospělým 14404 13641 12029
Beletrie dětem 9634 11714 12520
Naučná literatura dětem 3142 3161 3068
Audioknihy 226 211 242
Výpůjčky časopisů 7024 7367 7062
Výpůjčky celkem 72080 75578 72403
Další údaje    
Vzdělávací a kulturní akce 51 49 70
Počet studijních míst 21 21 21
Počet počítačů pro uživatele 6 6 6
Počet návštěvníků využívajících internet v knihovně 1 188 1 300 967
Počet hodin pro veřejnost týdně 26 26 26

 

Statistiky poboček - kliknutím přejděte na:

 BUDKOVICE, LETKOVICE, NĚMČICE, ŘEZNOVICE